สระว่ายน้ำ บ้านเดี่ยว ใน โครงการ หมู่บ้านบ้านคุณหยิก ม.นันทวัน

ผลงานสร้างสระระบบน้ำล้น-สระเกลือ ปูด้วยกระเบื้องหินอ่อนทั้งสระ สวยงาม หรูหรา บ้านคุณหยิก (นันทวัน) ขนาด 8.5 x 3.5 
ราคา 7xx,xxx 

Visitors: 342,667