swimspa counter current


สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส สำเร็จรูป ติดเครื่องว่ายทวนกระแสน้ำ และหัวนวดสปา พร้อมเครื่อง Heater

ออกกำลังกาย รักษาสมดุลให้ร่างกาย รักษาสุขภาพ สร้างความสุขในบ้านในครอบครัวได้ง่ายๆ ด้วยสระว่ายน้ำ ไฟเบอร์กลาส สำเร็จรูป

 

ขนาดสระยาว 4-6 เมตร กว้าง 2-2.5 เมตร

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและฟังก์ชั่น ราคาตั้งแต่ 4XX,XXX-5XX,XXX

 

 

 

 

 

 

Visitors: 340,068