สระว่ายน้ำ ระบบน้ำล้น ซ่อนแสงไฟ ม่านน้ำ บ้านคุณบาส ท่าอิฐ

สระว่ายน้ำ น้ำล้น 1 ด้าน มีม่านน้ำ ซ่อนแสงไฟ ไฮโซ หรูหรา สระกระเบื้องหินอ่อน บ้านคุณบาส ท่าอิฐ ขนาด 6.5x3

Visitors: 342,667