ม่านน้ำสำเร็จรูป 2017 ชุดที่ 3

ม่านน้ำสำเร็จรูป 

ขนาด บ่อยาวซ้ายไปขวา 2.3 เมตร กว้างหน้าไปหลัง 1 เมตร ม่านน้ำสูง 1.7 เมตร

ราคา 34000 บาท รวมติดตั้ง ไม่รวมส่งค่ะ

Visitors: 320,019