ม่านน้ำสำเร็จรูป 2017 ชุดที่ 2

ม่านน้ำสำเร็จรูป หินกาบชั้น ตอไม้

ขนาด บ่อยาวซ้ายไปขวา 1.7 เมตร กว้างหน้าไปหลัง 1.3 เมตร ม่านน้ำสูง 1.7 เมตร

ราคา 24000 บาท รวมติดตั้ง ไม่รวมส่งค่ะ

Visitors: 342,668