ม่านน้ำสำเร็จรูป 2017 ชุดที่ 1

ม่านน้ำหินกาบดำ สำเร็จรูปชุดใหญ่ สูง 2 เมตร บ่อยาวซ้ายไปขวา 3 เมตร กว้างจากหน้าไปหลัง 1.3 เมตร ลึกบ่อ 0.35 เมตร

 

ราคา 43,000 บาท รวมติดตั้ง ไม่รวมส่ง

Visitors: 341,267