น้ำตกจำลองสำเร็จรูป 2017 ชุดที่ 6

น้ำตกจำลอง ขนาดเล็ก พร้อมตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับ เต็มรูปแบบ สวยงาม  พร้อมอุปกรณ์ และ ปั๊มน้ำ

สูง 1.5 เมตร บ่อกว้าง 1.7 X 1.3 เมคร

ราคา 26,000 บาท  ไม่รวมส่งโดยรถเครน

Visitors: 342,669