น้ำตกจำลองสำเร็จรูป 2017 ชุดที่ 1

น้ำตกจำลอง พร้อมตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับ ตุ๊กตาประดับ เต็มรูปแบบ สวยงาม  พร้อมอุปกรณ์ และ ปั๊มน้ำ

สูง 1.8 เมตร บ่อกว้าง 2 X 1.5 เมคร

ราคา 40,000 บาท ( ไม่รวมโอ่งน้ำพุ โอ่งน้ำพุใบละ 2000 บาท ) ไม่รวมส่งโดยรถเครน

Visitors: 342,668