สระสปาในสวน บ้านคุณไผ่

เป็นทั้งสระสปาไว้แช่ตัว เป็นทั้งม่านน้ำไว้ดูน้ำไหลเย็น สวยงามน่าชื่นชม 

เป็นทั้งจุดเด่นที่เป็นที่ชื่นชมของผู้มาเยือน 5x2.2 ราคา สามแสนปลายๆ

 

 

Visitors: 340,054