ม่านน้ำพุบ่อปลา

สวยงามมาก เลี้ยงปลาก็ได้ ฟังเสียงน้ำก็เพลิน มุมพักผ่อนในบ้าน เปลี่ยนบรรยากาศได้ดี

Visitors: 340,064