ม่านน้ำหินกาบแพน้ำ 2 ช่อง

ม่านน้ำหินกาบดำ สำเร็จรูปชุดใหญ่ สูง 1.7 เมตร บ่อยาวซ้ายไปขวา 2.3 เมตร กว้างจากหน้าไปหลัง 1.3 เมตร ลึกบ่อ 0.35 เมตร

พร้อมแพน้ำ และโอ่งน้ำพุ 2 ชุด และต้นไม้ในบ่อ

พิเศษ แถมไฟใต้น้ำ 2 ดวง

 

ราคา 36,000 บาท รวมติดตั้ง ไม่รวมส่ง

Visitors: 340,052