บ่อน้ำพุฮวงจุ้ย น้ำพุฟองเบียร์

บ่อน้ำพุฮวงจุ้ย สำเร็จรูปทำตามขนาด ยาวไม่เกิน 3.5 เมตร กว้างไม่เกิน 1.4 เมตร

ราคา 40000-65000 รวมติดตั้ง ไม่รวมส่ง

Visitors: 186,244