งานสร้างม่านน้ำบ่อน้ำพุ บริษัทศรีฟ้าโฟร่เซ้นฟู้ดกาญจนบุรี

ขอขอบพระคุณ บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซ่นฟูด ที่ให้ความไว้วางใจ

ในการสร้างบ่อน้ำพุฮวงจุ้ยหน้าโรงงานและมีม่านน้ำแบบสวยงามน่าชื่นชม ฮวงจุ้ยและความสวยงามเป็นเลิศจริงๆค่ะ

 

Visitors: 340,050