ม่านน้ำสำเร็จรูป หินกาบชั้นตอไม้ม่านน้ำสำเร็จรูป หินกาบชั้น ตอไม้

ขนาด [บ่อยาวซ้ายไปขวา 2.1 เมตร กว้างหน้าไปหลัง 1 เมตร ม่านน้ำสูง 1.7 เมตร

ราคา 29000 บาท รวมติดตั้ง ไม่รวมส่งค่ะ

Visitors: 342,668