น้ำตกจำลองสำเร็จรูปชุด M-Cafe สูง1.60

น้ำตกจำลองสำเร็จรูป ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับ พร้อมอุปกรณ์และปั๊มน้ำ ขนาด สูง 1.60 เมตร ยาวจากซ็ายไปขวา 1.90 เมตร กว้าง 1.40 เมตร

 ราคา 28000 บาท

Visitors: 340,054