ม่านน้ำหินชั้น ชุดปลามงคล

ม่านน้ำสำเร็จรูปชุดปลามงคล ขนาดบ่อกว้างจากหน้าไปหลัง  0.70 เมตร ยาวจากซ้ายไปขวา 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร

ตกแต่งด้วยแผ่นภาพปลามงคล สีทอง 8 ตัว

 

ราคา 24,000 บาท

Visitors: 342,668