งานสร้างม่านน้ำและทางเดินหินบ้านคุณดิว วงค์สว่าง

พื้นที่ข้างบ้านเหลือน้อยอยากใช่ประโยชน์มากขึ้นลองวางทางเดินหินและพื้นระแนงพร้อมกับมีเสียงน้ำไหลมาจากม่านน้ำสิคะ ทางเราสามรถจัดสรรค์พื้นที่ของท่านสวยงามได้แน่นอน

Visitors: 340,054