ระบบน้ำพุ พร้อมระบบม่านน้ำกำแพงหินกาบ

ระบบน้ำพุ รอบอาคารพักผ่อนแบบหัวต้นสน พร้อม ระบบน้ำในม่านน้ำหินกาบ
ไม่รวมบ่อน้ำ กับ กำแพงหินกาบนะคะ

Visitors: 251,734