แบบ 3D ที่ท่านจะได้รับ

เมื่อลูกค้าได้เรียกเราเข้าไปวัดพื้นที่ และจ่ายมัดจำค่าออกแบบ 3 D ( ภาพสามมิติ) จุดละ 5000 บาท  มาใก้แล้ว เราจะทำการออกแบบให้ท่าน ให้ตรงกับความต้องการของท่านให้เข้ากับพื้นที่ของท่าน ท่านา่มารถแก้แบบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และส่วนนี้ เราจะหักคืนให้ท่านเต็มจำนวนเมื่อว่าจ้าง

ตัวอย่างแบบ 3 D

 

Visitors: 200,583