แบบ 3D ที่ท่านจะได้รับ ( ไม่รับงานออกแบบอย่างเดียว )

เมื่อลูกค้าได้เรียกเราเข้าไปวัดพื้นที่ และจ่ายมัดจำค่าออกแบบ 3 D ( ภาพสามมิติ) หรือ มัดจำทำแบบพร้อมจองช่าง จุดละ 5000 - 15,000 บาท  มาให้แล้ว เราจะทำการออกแบบให้ท่าน ให้ตรงกับความต้องการของท่านให้เข้ากับพื้นที่ของท่าน ท่านา่มารถแก้แบบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และส่วนนี้ เราจะหักคืนให้ท่านเต็มจำนวนเมื่อว่าจ้าง

( ไม่รับงานออกแบบอย่างเดียว ) รับออกแบบให้ลูกค้าที่จะใช้บริการ สร้างสระ สร้างบ่อ กับเราเท่านั้น

ตัวอย่างแบบ 3 D ที่ท่านจะได้รับ ใช้โปรแกรมแบบนี้ค่ะ เป็นแบบฟรี ที่เราบริการออกแบบให้ลูกค้าฟรี เมื่อว่าจ้างงานกับเรา

 

Visitors: 342,668