บ่อปลาบ้านคุณกชพรรณ

บ่อปลาลึก 1 เมตร พื้นที่รวมบ่อกรอง 16 ตรม. ระบบกรอง ปั๊มน้ำ ระบบไฟ พื้นไม้เทียม กำแพงโชว์สวยงาม
 ในมูลค่างานเหมา
240,000 บาท
Visitors: 340,067