ป้อมยามและบ่อน้ำพุ คอนโดสาธรเพลส

งานป้อมยาม ขนาด 2 เมตร ยานงเหล็กตกแต่ง 1.8 เมตร และบ่อน้ำพุแกรนิต ระบบน้ำพุ ระบบไฟ ระแรงเหล็กตกแต่ง

ราคาเหมารวม 250,000 บาท

Visitors: 340,056