บ่อปลาและน้ำตกสไตล์ธรรมชาติ บ้านคุณไก่

บ่อปลาขนาดใหญ่ พื้นที่ 40 ตารางเมตร น้ำตกสไตล์ธรรมชาติ และตกแต่งรอบบ่อ ระบบน้ำ บ่อกรอง ระบบไฟ

มูลค่างานเหมา 500,000 บาท

Visitors: 251,727