กำแพงบ้านคุณเนตรทราย

กำแพงม่านน้ำและบ่อน้ำบ้านคุณเนตรทราย

Visitors: 324,883