บ่อน้ำพุโรงงานนันยาง

บ่อน้ำพุที่นันยาง ย่านบางแค ราคา 4XX,XXX
บ่อน้ำพุมีขนาดความยาม
9 เมตร กว้าง 3 เมตร เป็นบ่อ 2 ชั้น ต่างระดับกัน
บ่อในสูง
70 ซม. บ่อนอกสูง 40 ซม.
พร้อมหัวน้ำพุจำนวน
3 หัว และปั๊มน้ำระบบน้ำพุ
ตามรูปน้ำพุมีขนาดสูง 
1.4 เมตร - 1.5 เมตร 6 หัว

Visitors: 342,668