น้ำพุหน้าโรงแรม

งานติดตั้งและเดินระบบน้ำพุ .ใช้ปั๊มจุ่มสแตนเลส

น้ำพุหัวฟองต้นสน 15 หัว ในระยะยาว 20 เมตร

ราคา 2XX,XXX

Visitors: 337,428