น้ำพุหน้าบริษัท new life

เป็นบ่อน้ำพุขนาดยาว 10 เมตร ตกแต่งด้วยหัวน้ำพุฟองเบียร์ จำนวน 9 หัว เพื่อเสริมฮวงจุ้ย ระยะห่างแต่ละหัว 1 เมตร

ลักษณะบ่อเป็นบ่อ 2 ชั้น โดยบ่อบนเป็นน้ำล้นลงบ่อล่าง โดยมี texture ของหินกาบเมื่อน้ำล้นลงมาจะเกิด texture ที่สวยงาม แล้วตกแต่งด้วยต้นไม้หน้าบ่อเพิ่มสีสันให้บ่อน้ำพุสวยงาม

Visitors: 342,667