บ่อน้ำพุฮวงจุ้ยบ้านคุณมงคล

บ่อน้ำพุฮวงจุ้ยบ้านคุณมงคล สวย ฮวงจุ้ยดี ในราคาประหยัด เพียง 150,000 บาท พร้อมระบบไฟ ไฟใต้น้ำ 3 ดวง
เป็นบ่อน้ำล้น 2 ชั้น สูง 0.8 เมตร ยาว 2.8 เมตร กว้าง 1.4 เมตร  ภายในและภายนอกปูนขัดมันผสมสี ภายนอกหินกาบจิ๊กซอ
โครงสร้างลงเข็ม ไปทำหน้างาน
เดินระบบน้ำ น้ำพุต้นสน 3 หัว และระบบไฟ


Visitors: 251,736