สร้างบ่อปลาคาร์ฟ พร้อมระบบกรอง

สร้างบ่อปลาคาร์ฟ ขนาด ยาว 6 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร  พร้อมแท่นทางเดินข้ามน้ำ และระบบกรอง
งานโครงสร้างลงเข็ม

ราคาเหมา
90,000 บาท
Visitors: 251,735