น้ำตกจำลองสำเร็จรูป พร้อมจัดสวนมุมพักผ่อนบริเวณบ่อ

มุมพัก ผ่อน สวนน้ำตกจำลองสำเร็จรูปขนาดใหญ่ สูง 2.1 เมตร
บ่อกว้าง
2.30 X 1.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และ ปั๊มน้ำ ไฟใต้น้ำ 2 ดวง
พร้อมตกแต่งต้นไม้ ดังนี้

ลีลาวดี 1 ต้น
พุทธโชค 10 ต้น
เอื้องหมายนา 6 ต้น
ยี่โถ 10 ต้น
จั๋ง 5 ต้น
ร่มสนาม 1 คัน
ต้นไม้หน้า 3= 1 ต้น

ราคา 60,000 บาท
Visitors: 341,267