งานบ้านคุณพัทรชาติ

งานบ่อน้ำพุกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง  8 เมตร  งานตกแต่งด้วยกระเบื้องสระน้ำ และปะติมากรรมม้าปั้นที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม

Visitors: 337,427