น้ำพุฮวงจุ้ยแบบที่ 2

เป็นบ่อก่อบ่อนอกฉาบผสมสีดำ แท่นน้ำพุสร้าง texture เมื่อน้ำไหลลงมา จะได้สัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของน้ำ สวยงามมาก เสริมฮวงจุ้ยได้ดี

ขนาดบ่อนอก ยาว 2 เมตร กว้าง 2 เมตร แท่นน้ำพุ สูง 1 เมตร ชั้น 

ระยะเวลาทำ ประมาณ 7 วัน

ราคา 40,000 บาท

Visitors: 270,516