น้ำพุฮวงจุ้ยแบบที่ 3

เป็นบ่อก่อสูง 0.3 เมตร ภายนอกปลูกต้นไม้รอบ ยาว 2.5 เมตร กว้าง 1.5 เมตร

ขอบบ่อติดหินกาบ กำแพงน้ำไหลสูง 0.6 จากขอบบ่อ มีน้ำไหล 3 ช่อง กำแพงติดหินเทียม ( บ่อไม่ลงเข็ม )

เดินระบบน้ำ ระบบไฟ

ระยะเวลาทำ 10-14 วัน

ราคา 75,000 บาท

Visitors: 187,690