น้ำตกจำลองสำเร็จรูปขนาดใหญ่ แบบที่ 1

น้ำตกจำลอง พร้อมตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับ ตุ๊กตาประดับ เต็มรูปแบบ สวยงาม พร้อมอุปกรณ์ และ ปั๊มน้ำ

สูง 1.90 เมตร บ่อกว้าง 2.20 X 1.6 เมตร

ราคา 41,000 บาท

Visitors: 340,056