น้ำตกจำลองสำเร็จรูปขนาดกลาง สูง 1.50 เมตร

น้ำตกจำลอง พร้อมตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับ เต็มรูปแบบ สวยงาม พร้อมอุปกรณ์ และ ปั๊มน้ำ

สูง 1.50 เมตร บ่อกว้าง 1.80 X 1.3 เมคร


ราคา 29,000 บาท

Visitors: 337,426