น้ำตกจำลองสูงสำเร็จรูป 1.4 เมตร แบบที่2

น้ำตกจำลอง พร้อมตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับ ตุ๊กตาประดับ เต็มรูปแบบ สวยงาม (ตามภาพ) พร้อมอุปกรณ์ และ ปั๊มน้ำ

สูง 1.40 เมตร บ่อกว้าง 1.6 X 1.3 เมคร


ราคา 28,000 บาท


Visitors: 342,668