พานน้ำพุ และบ่อ สำเร็จรูป

 

บ่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3 เมตร สูง 0.40 เมตร
พานน้ำพุเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร สูง 2 เมตร

ราคา 65,000 บาท

 

                                                                 

 

Visitors: 187,691