พานน้ำพุสำเร็จรูปบ้านคุณชัยวัฒน์

พานน้ำพุสำเร็จรูป รวมบ่อ 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร ความสูงของพานน้ำพุ 1.8 เมตร

ราคา 50,000 บาท

 

 

                                                             

 

Visitors: 290,496