ม่านน้ำรูปม้า

ม่าน น้ำ สำเร็จรูป ตกแต่งด้วยต้นไม้ ไม้ประดับ และอุปกรณ์ประดับ เต็มรูปแบบ สวยงาม พร้อมอุปกรณ์  ปั๊มน้ำ และไฟใต้น้ำ หรือตุ๊กตาประดับ
สูง 2.20 เมตร  บ่อยาว 2.40 กว้าง 1.20 เมตร

 ราคา 39,000 บาท