ม่านน้ำลีลาวดีชุดใหญ่

ม่านน้ำ สำเร็จรูป  และอุปกรณ์ประดับ เต็มรูปแบบ สวยงาม พร้อมอุปกรณ์  ปั๊มน้ำ
สูง 1.80 เมตร  บ่อยาว 2.30 กว้าง 1.10 เมตร

 ราคา 28,000 บาท

                                                                

Visitors: 342,668