ม่านน้ำจิ๊กซอ สำเร็จรูปชุดใหญ่

ม่านน้ำจิ๊กซอ สำเร็จรูปชุดใหญ่ สูง 1.7 เมตร บ่อยาวซ้ายไปขวา 2.3 เมตร กว้างจากหน้าไปหลัง 1.2 เมตร ลึกบ่อ 0.30 เมตร


                                                                 

                                                                 ราคา 3x,xxx บาท
Visitors: 340,067