ม่านน้ำแพต่างระดับ3ช่อง

 

ม่านน้ำจิ๊กซอต่างระดับ สำเร็จรูปชุดใหญ่ น้ำไหล3ช่อง สูง 1.7 เมตร บ่อยาวซ้ายไปขวา 2.3 เมตร กว้างจากหน้าไปหลัง 1.2 เมตร ลึกบ่อ 0.30 เมตร พร้อมตกแต่งรูปลีลาวดี 2 รูป แผ่นภาพโขลงช้างเล่นน้ำ และต้นไม้ในบ่อ  

ขนาดบ่อม่านน้ำชุดใหญ่ กว้าง-ยาว 2.3 x 1.2 สูง 1.7 เมตร

 

ราคา 36,000 บาท ราคารวมติดตั้ง ไม่รวมส่ง

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 340,056