ม่านน้ำหินกาบดำ แพน้ำ 3 ช่อง

 

ม่านน้ำหินกาบดำ สำเร็จรูปชุดใหญ่ สูง 1.7 เมตร บ่อยาวซ้ายไปขวา 2.3 เมตร กว้างจากหน้าไปหลัง 1.3 เมตร ลึกบ่อ 0.35 เมตร พร้อมตกแต่งรูปหินทรายจำนวน 3 รูป และต้นไม้ในบ่อ
พิเศษ แถมไฟใต้น้ำ 2 ดวง หรือ หัวน้ำพุในรูป 

 

ราคา 36,000 บาท รวมติดตั้ง ไม่รวมส่ง


        

                                                              

 

Visitors: 342,667