บ้านคุณชินกิต1

บ้านคุณชินกิต1 งานรับเหมา ขนาดพื้นที่ 40 X 10 เมตร งานสร้างศาลา สร้างพื้นทางเดิน รากฐานลงเข็ม จัดสวน ตกแต่งภายนอก

มูลค่างาน 350,000 บาท

Visitors: 307,013